HIGH QUALITY HOT WATER HEAT PUMPS!

Latest news

Stor succes med små varmepumper med naturligt kølemiddel

I et nyligt afsluttet projekt har varmepumpeproducenten Vesttherm udviklet to nye typer af varmepumper til varmt brugsvand. Det nye er, at varmepumperne benytter naturlige kølemidler og er mere energieffektive sammenlignet med tilsvarende produkter med kunstige kølemidler

Læs hele artiklen her

Vesttherm is a Danish owned OEM / privat label manufacturer of hot water heat pumps. For more than 30 years, we have produced high quality products throughout Europe.

We are known for our high quality, our high flexibility and our ability to produce customized solutions.

Vesttherms product range includes many different consumer solutions tailored to our customer's needs.

All of Vesttherms employees work with great effort on quality, product development and design. This greatly helps to strenghen our competitiveness

Contact information

Øresundsvej 10
DK-6715 Esbjerg N
Phone +45 75 14 02 44
VAT: 26993601